Menu

Uznesenie z dňa 16.2.2014

Uznesenie zo zasadnutia zo dňa 16.2.2014 s nasledujúcim programom :