Menu

Výzva

Výbor lesných spoločenstiev vyzýva podielnikov k účasti na ZHROMAŽDENÍ, ktoré sa bude konať 16.2.2014 v NEDEĽU o 14,00 hodine s prezentáciou od 13,00 hodiny.
Na Zhromaždení sa bude rozhodovať o budúcnosti a činnosti pozemkového spoločenstva, pri malej účasti podielnikov sa nemôže zahájiť Zhromaždenie, kde by sa mohol každý vyjadriť k danej situácií a problému. Preto vyzývame k zodpovednému prístupu a účastni sa Zhromaždení, je to posledná možnosť rozhodnúť o pôsobení spoločenstva.
Ak Zhromaždenie bude neúspešné, tak dňom 28.2.2014 spoločenstva bez právnej subjektivity zo zákona zaniknú. Pozemky pôjdu do správy štátu, ten ich môže poskytnúť do užívania. Ak Vám nie je ľahostajné, kto bude užívať vaše pozemky tak príďte rozhodnúť, ak ste nespokojní s vedením spoločenstva, mate možnosť si zvoliť nové orgány riadenia.
Návrhy na kandidovanie do výboru a dozornej rady so súhlasom navrhovaných predložte výboru do 3.2.2014. Ten, kto nadobudol podiely v spoločenstvách a nebol ich nahlásiť, nech do 3.2.2014 odovzdá osvedčenie o dedičstve v kancelárii spoločenstva od 16.00 do 19.00 hodiny, aby ich podiely boli zapísané do evidencie.
Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom predseda spoločenstiev
Marian Jurík