Menu

Zhromaždenie 11.05.2019

Výbor Pozemkového spoločenstva Strečno  Vás  pozýva  na „Zhromaždenie“,  ktoré sa uskutoční dňa 11.05.2019 „ SOBOTA“ v KD Strečno o 14,00 hodine s prezentáciou od 13,00 hodiny.  Pred otvorením zhromaždenia vystúpi zástupca Žilinského samosprávneho kraja p.Mráz a p.Zabrocký  na tému  „ Vážska cyklomagistrála “.

Program:
1.)   Otvorenie Zhromaždenia, schválenie programu
2.)    Voľba návrhovej komisie a volebnej  komisie.   Hlasovanie.
3.)    Správa OLH -zhodnotenie za rok 2018 a ďalšia činnosť na rok 2019
4.)    Správa dozornej rady  za rok 2018
5.)    Správa o činnosti spoločenstvá za rok 2018
6.)    Správa o hospodárskom výsledku za rok 2018, plán činnosti  na rok 2019
7.)    Zákon 110/2018 , ktorým sa mení a doplňa zákon č.97/2013, upravuje sa Zmluva o pozemkovom spoločenstve,
7.)    Rôzne- došla pošta, oznamy,
8.)   Diskusia
9.)   Výsledky hlasovania. Uznesenie
10.)   Záver

POZVÁNKA

stiahnuť celú pozvánku